Logo Thai Eng
 
banner
ข่าว และ กิจกรรม
12/06/2560
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างทางบนพื้น ที่เชิงลาดภูเขา" รุ่นที่ 1
วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560 ดูเพิ่มเติม
20/03/2560
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบทางหลวง" รุ่นที่ 3
วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560 ดูเพิ่มเติม
26/02/2560
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้าง" รุ่นที่ 20
วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ดูเพิ่มเติม
15/11/2559
สมาคมทางหลวงมาเลเซีย มาเยี่ยมเยือนกรมทางหลวง และสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2559 ดูเพิ่มเติม
14/09/2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบทางหลวง (Highway Design)" รุ่นที่ 2
วันที่ 12- 14 กันยายน 2559 ดูเพิ่มเติม
03/08/2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "งานบำรุงรักษาและควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง" รุ่นที่ 6
วันที่ 1- 3 สิงหาคม 2559 ดูเพิ่มเติม
29/07/2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "งานบำรุงรักษาและควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง" รุ่นที่ 5
15/07/2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "งานบำรุงรักษาและควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง" รุ่นที่ 4
08/07/2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "งานบำรุงรักษาและควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง" รุ่นที่ 3
02/07/2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "งานบำรุงรักษาและควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง" รุ่นที่ 2
29 มิ.ย. 2559 - 2 ก.ค. 2559 ดูเพิ่มเติม