Logo Thai Eng
 
banner
ข่าว และ กิจกรรม
02/06/2562
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคงานก่อสร้างและบำรุงรักษาสะพานทางหลวง" รุ่นที่ 4
วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ดูเพิ่มเติม
20/04/2562
วันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง
วันที่ 1 เมษายน 2562 ดูเพิ่มเติม
20/04/2562
การประชุม REAAA ครั้งที่ 110 ที่ไทเป ไต้หวัน
วันที่ 10 - 13 เมษายน 2562 ดูเพิ่มเติม
20/04/2562
ศึกษาดูงานศูนย์ป้องกันพิบัติภัยธรรมชาติต่อการขนส่งไทเป ไต้หวัน
วันที่ 12 เมษายน 2562 ดูเพิ่มเติม
10/04/2562
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "งานโครงสร้างผิวทางและงานบูรณะทาง" รุ่นที่ 16
วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 ดูเพิ่มเติม
03/02/2562
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง" รุ่นที่ 24
วันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ดูเพิ่มเติม
17/12/2561
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การออกแบบทางหลวง (HIGHWAY DESIGN)" รุ่นที่ 7
วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 ดูเพิ่มเติม
18/08/2561
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง" รุ่นที่ 23
วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ดูเพิ่มเติม
21/07/2561
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การออกแบบทางหลวง (HIGHWAY DESIGN)" รุ่นที่ 6
วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ดูเพิ่มเติม
02/07/2561
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างทางบนภูเขาหรือพื้นที่เชิงลาด" รุ่นที่ 2
วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 ดูเพิ่มเติม