Logo Thai Eng
 
banner
ข่าว และ กิจกรรม

อบรมหลักสูตร Road Safety Audit รุ่นที่ 10

วันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2563

ณ โรงแรม The Palazzo Bangkok

ระหว่าง 14 - 16 ตุลาคม สมาคมทางหลวง จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยของถนน Road Safety Audit รุ่นที่ 10 ที่ รร พอลลอสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม 32 คน จากภาคเอกชนทั้งหมด จากหลากหลายสายงาน ทั้งเจ้าของบริษัท เจ้าหน้าที่ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมงานก่อสร้างทาง ทั้งหมดให้ความสนใจต่อเนื้อหาของหลักสูตร และพอใจมากๆ

รุ่นต่อไปจะจัดระหว่าง 16 - 18 ธันวาคม 2563 ท่านที่สนใจ สมัครไปได้ที่สมาคมทางหลวงแห่งประเทศ 02 984 8836 เนื้อหาวิชา มี ป้ายเครื่องหมายจราจรต่างๆ - ปัจจัยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ - การออกแบบเรขาคณิตของทาง Geometric design - การอำนวยความภัยในพื้นที่ทำงานทาง Work zone safety และ การทำ Road safety Audit ขั้นตอนในการทำ RSA มี checklist ขั้นตอนและสิ่งที่ต้องตรวจสอบในการทำ RSA - จุดเสี่ยงอันตรายบนถนน และแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้ถนนปลอดภัยมากขึ้น