Logo Thai Eng
 
banner
ข่าว และ กิจกรรม

อบรมหลักสูตร Road Safety Audit รุ่นที่ 9

วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563

ณ โรงแรม The Palazzo Bangkok

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยบนทางหลวง Road Safety Audit รุ่นที่ 9 ระหว่าง 26 - 28 สิงหาคม 2563 ที่ โรงแรม พอลลอสโซ ถนนรัชดาภิเษฏ มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้มากเป็นประวัติการของสมาคม มากถึง 36 คน เป็นภาคเอกชน ผู้รับเหมาก่อสร้างส่วนมาก และ BEM ส่วนรัฐวิสาหกิจ มี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มาหลายคน และให้ความสนใจมาก ในสิ่งที่จะไปทำให้ทางด่วนปลอดภัยมากขึ้น ทำให้รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นในการใช้ทางด่วนพิเศษ ผู้เข้ารับการอบรมจากภาคเอกชนมีทั้งวิศวกรก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ปลอดภัย ที่มารับรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะวิวัฒนาการด้านอุปกรณ์และเทคนิคในการอำนวยความปลอดภัยนั้นยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุด และวิทยากรทุกท่าน ก็ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา แม้จะเกินเวลา ด้วยเนื้อหาที่มากและเป็นประโยชน์ แต่ผู้เข้ารับการอบรมก็ยังหนาแน่น เท่าเดิม ไม่หนีหายไปก่อน