Logo Thai Eng
 
banner
ข่าว และ กิจกรรม

22 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้าง" รุ่นที่ 20 วันที่ 22- 24 กุมภาพันธ์ 2560

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสายชล โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์