Logo Thai Eng
 
banner
ข่าว และ กิจกรรม

03 ส.ค. 2559

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "งานบำรุงรักษาและควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง" รุ่นที่ 6 วันที่ 1- 3 สิงหาคม 2559

ณ โรงแรมเจริญธานี อ. เมือง จ. ขอนแก่น